Lista serwerów Counter-Strike 1.6

Widget SMS na Twoją stronę:

Umieszczając widget na Twojej stronie pozwalasz użytkownikom szybko i wygodnie doładowywać swoje konto na CSSetti.pl

Nowa wersja widgetu SMS jest w pełni kompatybilna z poprzednią wersją CSSetti.pl. Stary adres URL posiada alias na nowy. Zalecamy jednak stosowanie tylko nowego adresu.

Umieść na swojej stronie następujący kod HTML:
<iframe src="https://cssetti.pl/widget/v1/IdUżytkownika" style="width: 240px; height: 320px; border: none; padding: 0, margin: 0"></iframe>

Bannery CSSetti.pl na Twoją stronę

Banner #1

Kod HTML:

<a href="https://downloadcs16.pl/" title="cs 1.6 download"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/1.png" alt="Pobierz CS 1.6"></a>

Banner #2

Kod HTML:

<a href="https://cssetti.pl/download" title="Counter Strike 1.6 Download"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/3.png" alt="Pobierz CS 1.6 Non Steam"></a>

Banner #3

Kod HTML:

<a href="https://downloadcs16.pl/" title="cs 1.6"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/2.png" alt="cs 1.6 pl download"></a>

Banner #4

Kod HTML:

<a href="https://cssetti.pl/download" title="counter strike 1.6 pobierz"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/4.png" alt="download cs 1.6 original"></a>

Banner #5

Kod HTML:

<a href="https://cssetti.pl/download" title="serwery cs 1.6"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/5.png" alt="download counter strike 1.6 setup"></a>

Banner #6

Kod HTML:

<a href="https://cssetti.pl/download" title="counter strike download free"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/6.png" alt="counter strike portable 1.6 download"></a>

Banner #7

Kod HTML:

<a href="http://downloadcs16.pl/" title="counter strike 1.6 download"><img src="https://static.cssetti.pl/DownloadButtons/7.png" alt="nosteam counter strike"></a>

SMS API v2:

Dostępne skrypty:

  • https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2GetData.php
  • https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2CheckCode.php

Pobranie kodu SMS oraz listy numerów:

Aby pobrać kod oraz listę numerów należy pobrać zawartość spod adresu:
https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2GetData.php
Otrzymane dane są w postaci JSON. Do zdekodowania można użyć json_decode()
Po zdekodowaniu dane mają postać:
[Code] => Kod na jaki ma zostać wysłana wiadomość SMS
[ComplainUrl] => Adres WWW (http://...) na którym znajduje się kontakt reklamacyjny usług SMS
[Numbers] => Tablica, w której kluczami są numery SMS, a wartościami tablice z elementami:
	[Number] => Numer SMS (taki sam jak klucz)
	[NettoPrice] => Cena netto SMS'a
	[BruttoPrice] => Cena brutto SMS'a
	[TopUpAmount] => Wartość doładowania konta z tego SMS'a
Przykładowa funkcja w języku PHP:
/* Uniwersalna metoda pobrania danych */
$Data = json_decode(file_get_contents('https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2GetData.php'), true);

/* Przykładowe operacje */
$TrescSms = $Data['Code'];
$AdresKontaktowy = $Data['ComplainUrl'];

Sprawdzenie poprawności kodu SMS:

Aby sprawdzić poprawność kodu SMS należy wykonać zapytanie na adres:
https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2CheckCode.php
podając parametry GET:
UserId	Nazwa użytkownika którego konto ma zostać doładowane. (Na przykład swoje ID)
Code	Kod który ma zostać sprawdzony
Przykładowo, zapytanie może wyglądać następująco:
https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2CheckCode.php?UserId=1&Code=ABCD1234

Jako odpowiedź skrypt zwróci pojedyńczą, niezakodowaną liczbę:
-3	Pole UserId lub Code nie zostało podane
-2	Pole UserId lub Code zawiera niedozwoloną wartość
-1	Użytkownik o podanym UserId nie został znaleziony
0	Podany kod SMS jest nieprawidłowy
> 0	Podany kod SMS jest prawidłowy, konto zostało zasilone, a kod wykorzystany. Zwrócona wartość to kwota doładowania (TopUpAmount)
Przykład w języku PHP:
/**
	Funkcja sprawdzająca poprawność kodu SMS w CSSetti.pl
	
	Parametry:
		MyUserId - int - Id użytkownika który zostanie doładowany. Na przykład moje ID.
		Code - string - Kod SMS który zostanie sprawdzony. Jest to kod który użytkownik wpisał do sprawdzenia
	
	Zwracana wartość:
		(float) - w przypadku powodzenia. Kwota doładowania tej wiadomości SMS
		false - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z błędów
*/
function CSSettiCheckSms($MyUserId, $Code)
{
	if(!ctype_alnum($Code))
		return false;
	
	$Response = file_get_contents(sprintf('https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2CheckCode.php?UserId=%d&Code=%s', $MyUserId, $Code));
	if(is_numeric($Response) && ($Response = floatval($Response)) && $Response > 0)
			return $Response;
	return false;
}

Przykład postępowania:

  1. Podczas wyświetlania strony sklepu pobierane są odpowiednie wartości z https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2GetData.php
  2. Klientowi prezentowany jest pobrany kod SMS oraz wybrany / wszystkie numery
  3. Klient wysyła SMS na podany numer z podanym kodem. Klient otrzymuje od serwisu CSSetti.pl kod zwrotny
  4. Klient wpisuje kod zwrotny na stronie sklepu
  5. Sklep sprawdza poprawność kodu poprzez https://cssetti.pl/Api/SmsApiV2CheckCode.php
  6. Sklep prezentuje wynik klientowi

Gotowe API v2 dla sklepów

Jeśli chcesz dodać tu swój sklep - zapraszamy do kontaktu

SMS API v1 (niezalecane do nowych rozwiązań):

SMS API v1 to pozostałość po starej wersji CSSetti.pl. Wykorzystuje stary kod AG CSSETTI. Dla nowych rozwiązań polecamy równoważne SMS API v2.

SMS API v1 bazuje na jednorazowym sprawdzeniu poprawności kodu, poprzez wysłanie zapytania HTTP POST na adres:

https://cssetti.pl/api.php
podając jako parametry POST:
id		Id użytkownika którego konto ma zostać doładowane
kod		Kod zwrotny SMS którego poprawność chcemy sprawdzić

Od serwera dostaniemy odpowiedź w postaci tekstowej:
Kod|Wartość
gdzie
Kod (int):
	1 - Konto zostało prawidłowo doładowane
	2 - Kod został już wykorzystany
	4 - Nieprawidłowe parametry wywołania lub użytkownik nie został znaleziony

Wartość (float):
	Kwota doładowania która trafi na konto użytkownika.
	Jeśli doładowanie jest nieprawidłowe (Kod != 1) - Wartość jest równa 0

| to znak pionowej kreski

Gotowa funkcja w PHP:

function smsAPI($kod, $id)
{
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
	curl_setopt($ch, CURLOPT_IPRESOLVE, CURL_IPRESOLVE_V4);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
		array
		(
			'kod' => $kod,
			'id' => $id
		)
	);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://cssetti.pl/api.php");
	$res = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	$res = explode('|', $res);
	return $res;
}